SINIRLANDIRMA HARİTALARI

Sınırlandırma Haritaları

Tapuda kayıtlı olup da henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki taşınmaz malların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılan haritalandırma işlemidir.