YAPI APLİKASYONU, VAZİYET PLANI

Yapı Aplikasyonu, Vaziyet Planı

Parsel aplikasyon krokisine dayanılarak vaziyet planına göre yapının araziye aplikasyonunu belirler. Yaklaşma mesafelerinin, yapı projelerine göre köşe koordinatlarının ve röper noktalarının ülke koordinat sistemine işlenmesidir.